1. märts 2021 — 27. veebruar 2022

Aastanäitus. Surma tõde ja elu õigus

„Ta võttis isa uuesti maast sülle ja hakkas minema ning nüüd ei pöördunud ta enam tagasi. Aga äkki tundis ta, et surnult oli isa palju raskem kanda kui elavalt. Surnud on üldse raskemad kui elavad, mõtles Indrek.“
“Tõde ja õigus” V

 

Muuseumi aastanäitus avab „Tõe ja õiguse“ tegelaste surma elulist poolt – mis on mahajääjate jaoks oluline, millele mõeldakse elu lõppedes, milline elu on eelnenud surmale ja mis järgneb surmale. Ülevaate saab kaduvast kombestikust ning Tammsaare enda viimasest päevast ja viimsetunni saabumisest. Näitus aitab mõista, et surm on elu loomulik osa ning avab „Tõe ja õiguse“ tegelaste hingeelu. Lisaks näeb, kuidas on surm inspireerinud Tammsaaret ja kuidas on surma suhtumine aja jooksul muutunud. Näiteks, kui nüüd on kohatu küsida, kes sureb järgmisena, siis vanasti oli sellega seotud rida ennustus. Näitust rikastavad päriselu faktid.

Lisaks näitusele avab muuseum teemat kogu aasta vältel. Toimub kaks pärimusmatka, millest aprilli matk viib osalejad Järva-Madise surnuaeda, kuhu on maetud ka Tammsaare vanemad ning augustis rändame kadunud talukohtade radadel.

Näitus jääb avatuks 27. veebruarini 2022.

Vaata ja kuula:
Tammsaare mälestuspäeval, 1. märtsil salvestati Marju Kõivupuu loeng teemal surm ja matused. Loengu link: https://fb.watch/3-23pKQMPE/

Auhinnad:
1. juulil 2021. toimunud kuldmuna auhindade jagamisel noppis Tammsaare muuseum Vargamäel aastanäitus „Surma tõde ja elu õigus“ kaks auhinda: kategoorias „Disain ja meisterlikkus: illustratsioon“ hõbemuna ja „Kogemusturundus: keskkonnadisain“ pronksmuna. Näituse kujunduse lõi Identity OÜ, illustraator Maret Põldre.

Identity OÜ loovjuhi Ionel Lehari sõnul on tume ja madal rehealune näituse eksponeerimiseks väga nõudlik ruum. „Sinna löövat lahendust on keeruline leida. Ka surmast rääkimine on tänapäeval raske ja tabu teema. Kuid meil õnnestus ruum efektselt ära kasutada, kus valged pitsilised illustratsioonid läbipaistval pleksiklaasil tekitavad hardusehetke ja teema vaprus sai näitusesse pandud.“
A.H Tammsaare muuseum
1. september 2021

Teejuht muuseumi külastajale

Hea külastaja!

Oleme muuseumi külastamiseks sulle loonud teejuhi, milles anname lühiülevaate muuseumi eksponaathoonetest, “Tõe ja õiguse” ning Hansenite pere loost. Lisaks on kaasamõtlemiseks mõned mõistatused ja küsimused, mille vastused on teejuhi lõpus.

Muuseumi lugu

Pärast romaani “Tõde ja õigus” I osa ilmumist 1926. aastal käis Tammsaare-maile palju uudistajaid. Ametlikult avati muuseum kirjaniku venna August Hanseni ehitatud elumaja II korrusel 30. jaanuaril 1958. aastal.

Hansenite saabumine Tammsaare-Põhja tallu

Tammsaare vanemad Peeter ja Ann Hansen jõudsid Tammsaare-Põhja tallu 1872. aastal. Teele asuti Viljandimaalt Suure-Jaani kandist Kolgioja talust aprillis koos majakraami ja kahe hobusega. Teekond kestis kaks päeva, ööbiti teeäärses kuusikus.

Hansenite jõudes Tammsaare-Põhja tallu olid maad ja hooned suhteliselt kehvas seisus. Tammsaare-Põhja talu pindala oli 138,9 ha, millest 15,6 ha oli põldu, ülejäänu oli soine heina ja karjamaa. Enne kui Peeter sai alustada uute hoonete ehitamisega kulus aasta või paar, sest põllud nõudsid ülesharimist ja liigvee all kannatavale heinamaale tuli esimene kraav kaevata.

Kirjaniku õe Marta Hanseni mälestus talust:
Nii isa Peeter, kui ema Ann rääkisid Tammsaaresse tulekust. Meie kodutalus ei olnud siis puid ega hekki, ei olnud rohuaeda ega midagi. Hooned olid vanad ja lagunenud. Siin hakkas isa kohe ehitama ja parandama. Isa hakkas kõigepealt elumaja ehitama.

Tammsaare-Põhja talu (romaanis “Tõde ja õigus” Mäe ehk Andrese talu) hooneteks on ait, rehielamu ja karjatall. Eemal nendest majadest asuvad saunikute hooned. Muuseumi naabertaluks on Tammsaare-Lõuna talu (romaanis Oru ehk Pearu talu), mis on eravaldus ja kus elavad siiamaani Jakob Sikenbergi ehk Oru Pearu algkuju järeltulijad.

Muuseumi peaväravast sisse tulles märkad sa vasakul ühte hoonet. See on aidahoone. Ait on ainuke kirjaniku isa Peeter Hanseni ehitatud hoone, mis on säilinud tänaseni. Ait koosnes kolmest osast, nende vahele jäi lahtine aidavahelik, kus hoiti sõidusaani ja vankrit. Toiduaidas hoiti lihapütte, hapukapsa- ja silgutünne. Viljaaidas salvedes säilisid talu viljavarud, samuti hoiti seal külimitte ja jahukotte. Riideaidas ehk poisteaidas magasid suvel tüdrukud. Suurtes kirstudes seina ääres hoiti riideid.

Katkend romaanist “Tõde ja õigus”:
Kodus läks ta aita ja seal nuttis ta kibedasti oma suure valge kirstu najal. Andres tuli talle sinna järele, ja leides ta nutmast, seisis natukese aega vaikides. Siis astus ta ligi, ilma et naist oleks puudutanud, ja ütles:
“Krõõt, ära nuta. Ma mõtlesin ju, et vihm tuleb kaela, kastab rukki märjaks, ega ma siis muidu.”
See oli tol korral naise mehega lepitanud.

Küsimusi aida kohta:

 1. Kuidas nimetatakse “vanaaegset peokinga”?
 2. Mõista, mõista, mis see on? Kõigil teeb riided, ise alasti?
 3. Mis on aidavaheliku tänapäevane nimetus?
 4. Viljaaida ukselt on üks tükk ära lõigatud. Miks see nii on?
 5. Mida valmistati koorekirnu sees?
 6. Miks on lüpsikannul tila?

Muuseumi õuealal asub aidahoonega sarnane hoone. Pikliku kujuga rehielamu, mis jaguneb kolmeks suuremaks osaks: kambriteks, rehetoaks ja rehealuseks.
Rehielamus on eeskoda ja kaks kambrit. Eeskambris on peresöögilaud, kaks sängi ja peremehe kruupink. Eeskambrist pääseb sahvrisse. Tagakambris on ema-isa voodi, häll ning kapp.

Rehielamu keskseks ruumiks on rehetuba. Rehetoa nurgas seisab suur reheahi. Ahjul pole korstnat, suits ja soojus tulid ruumi ava kaudu, mis asetseb reheahju seinas. Suits lasti välja poolukse kaudu. Üleval partel kuivatati sügisel vilja.
Rehealuses peksti sügisel vilja ja talvel hoiti seal hobuseid. Tagumises osas oli kaheks jaotatud sealaut. Nuumsigu peeti tagumises osas, põrsastega emis eespoolses osas. Lauda kõrval oli aganik. Maja tagumise osa külge ehitas Peeter Hansen hiljem vitstest punutud hageriku, kus põhu-ja aganahunnikus põõnasid välisead. Suvel hoiti hagerikus ka hobuseid.

Küsimusi rehemaja kohta:

 1. Mõista, mõista, mis see on? Hall härg magab maas, kopsud-maksad liiguvad sees?
 2. Mis oli peamine ja keskne toit? Seda toitu väga austati.
 3. Millega tassiti vett?
 4. Mis on reheahjul puudu?

Augusti maja

Muuseumi nö teistmoodi maja ehitas pere pärija ja kirjaniku vend August 1934. aastal. Majas asub “Tõe ja õiguse” ekspositsioon, kirjaniku vanakuju, Hansenite pere sugupuu jm.

Hoovi peal näed sa kasvamas ühte suurt tammepuud, see tammepuu asub ka 25-kroonise rahatähe peal.

Karjatall

Karjatallis olid ühel pool lehmad ja teisel pool lambad. Keskel asus suur majandusruum, lisaks olid mõlemal pool põhuruumid. Hoone ees olid karja kogumise aiad. Lauda ees oli Peeter Hanseni tubakakasvatamise maa. Praegu on maja ees näha suuri puust loomi, mis on karjalaste mänguasjade suurendused. Vanasti käisid lapsed karjas ehk valvasid loomade järele. Vaatasid, et kari püsiks koos ning metsloomad ei teeks karjale liiga.

Küsimusi karjatalli kohta:

 1. Mõista, mõista, mis see on? Mees künnab, ei ole atra ega hobust.
 2. Mõista, mõista, mis see on? Heinamaa, kaks korda aastas niidetakse.
Kui sa mööda karjateed allapoole kõnnid, siis näed seal saunikute hooneid. Saunikute eluhooned rajati kahe talu piirile. Kolmeruumiline saun koosnes rehetoast, kambrist ja rehealusest. Üks pere elas kambris, teine rehetoas. Kummalgi oli oma sahver. Ühe pere loomad elutsesid rehealuses, teisel väikeses laudas. Mõlemal perel oli oma ait. Tammsaare-Põhja ja -Lõuna talu piir läks toa ja rehealuse vahelt läbi.

Kaev

Liikudes mööda karjateed ülevalt alla, siis vasakule jäävad saunikute hooned, aga paremale poole liikudes jõuad sa Tammsaare-Põhja talu kaevu juurde. Siit kaevust sai Hansenite pere oma vee. Vee tassimine oli naiste töö. Vesi tuli tuua loomadele, pesupäeval pesemiseks, joomiseks, toidu valmistamiseks.

Kultuurihiis

Siin näed sa ka puid, kus juures on sildid. See on Järvamaa kultuurihiis, kuhu on oma puud istutanud Järvamaa kultuuripreemia laureaadid. Siin edasi liikudes jõuad suure külakiigeni ja väiksemate kiikedeni ning kirjanduslikule madalseiklusrajale.

Hanenite perekonnalugu

A.H. Tammsaare vanematel Peetril ja Ann Hansenil sündis 12 last, kellest 10 kasvas suureks. Kaheteistkümnest lapsest oli kaheksa poega ja neli tütart. Sel ajal oli oluline, et taluperre sünniks palju poegi ja esimene laps oleks poeg. Tavaliselt pidi esimesest pojast saama talu pärija, Hansenite pere pärijaks oli aga kolmas poeg August. Tulevane kirjnik Anton Hansen sündis neljanda pojana, 1878. aastal.

Lapsepõlves nägi Anton Hansen vanemate töötegemist, unistust viljakast maast ning karjas käies õppis tundma loomi ja taimi ning koges loodust kõige ehedamal kujul. Igapäevane elu taluperes, sündmuste tähistamine ja inimestevahelised suhted mõjutasid kirjanikku sellisel määral, et ta hakkas 1925. aastal kirjutama romaani “Tõde ja õigus”, mis ilmus 1926. aastal.

Algkujud

Ema Ann Hansen / Krõõt ja Mari

Krõõt on tuntud kui headuse kehastus, kes suutis hea sõnaga ära lepitada naabrid ja meelitada sead rukkist välja. Selle leebe naise algkujuks on kirjaniku heledahäälne ema Ann Hansen, kes laulis lastele samasugust salapärase fraasiga laulu “Sink sale proo”, mida laulab ka Krõõt. Annis on aga teada ka kangem pool, riidude korral võis ema nädalate kaupa vaikida. Ema jooni leidub ka Andrese teises naises Maris. Mari oli ju veidi tugevama kehaehitusega, kui Krõõt ja ema Anngi oli hiljem kehalt tugev. Eks saatnud Anton Hansenit kooliteele parimate soovidega ja hoolitsenud tema söögipoolise ja riiete ja jalatsite eest ikka muretsev ema, nagu seda tegi Marigi, kui Indrek suurkoolis käis.

Isa Peeter Hansen / Andres

Tammsaare isas Peeter Hansenis leiame aga samasuguse tugeva ja sihikindla töötegija, nagu seda on Andres. Peeter oli olnud osav mees, kes oskas külvata viljaseemet nii, nagu teised ei osanud. Ka võib Peetri suureks unistuseks pidada soost maa juurde saamist. Peale töötegemise leidis isa ka aega olla perega koos. Peetri moodi töörügajaks võib pidada ka poeg Anton Hansenit, kes võis endale armu andmata kirjutada 16 tundi järjest nii, et sõrm läks krampi. Enesedistsipliini vajas kirjanik ka raske haiguse perioodil, kus pidi toituma üksluisest söögist, väiksemgi libastumine oleks võinud ta viia manala teele.


Jakob Sikenberg / Pearu

Jakob Sikenberg oli Peetri ja Anni naaber, kes elas Tammsaare-Lõuna talus. Kui analüüsida Pearut, siis teda on tihti peetud üheks negatiivseks karakteriks, sest kohati on arusaamatu, mille pärast ta siis ei võinud seda kraavi Andresega kahasse kaevata ja miks ta pidi nii kiuslik olema. Vaadates tagasi minevikku, leiame mitmeid kohtuprotokolle, mis tõendavad, et Pearu ja Andrese tõsielulised vasted käisid samuti kohtus. Aeg oli siis aga teine ning kohtus käimist võis võtta ka kui ühte vaba aja veetmise võimalust. Kohtusse mindi koos ja ühel vankril, sest tee oli ju üks. Tüli ei olnud kunagi nii suur, et kui naaber pidas pidu, siis sinna poleks mindud. Tammsaare õde Anette teab meenutada naabrimehe head huumorimeelt ning heldekäelisust – kui Jakob võttis mett, oli ta ka naabrilastele jaganud kääru leiba meega.


Loe lisaks kirjanik Anton Hansen Tammsaarest ja 19. sajandi taluelust

Aitäh, et külastate Tammsaare muuseumit Vargamäel!

Küsimuste vastused:
Ait. 1. Pastel. 2. Nõel. 3. Garaaž. 4. See on kassiauk, et kass saaks viljaaidas sees käia ja sealt välja tulla ning püüda kinni pahandust tekitada võivad hiired. 5. Võid. 6. Tila kasutati piima kurnamiseks.
Rehemaja. 1. Maja ja inimesed seal sees. 2. Leib. 3. Kaelkookudega. 4. Korsten.
Karjatall. 1. Siga. 2. Lammas.
A.H Tammsaare muuseum
Saunikute hooned. Foto: Kaili Viljak
Karjatee. Foto: Kadri Palta
Vargamäe maastik. Pildil on Tammsaare-Põhja ja -Lõuna talu ehk romaani järgi Mäe ja Oru talud.
Heinamaa
Muuseumi aidahoone
Muuseum 1977.
Rehemaja eeskamber. Foto: Gabriela Liivamägi
Muuseumi püsiekspositsioon. Fotograaf: Kadri Palta
Karjatall
Karjatee
Ann Hansen
Ema Ann Hansen
Isa Peeter Hansen
A. H. Tammsaare perega – tütar Riita, abikaasa Käthe ja poeg Eerik.
A. H. Tammsaare perega – tütar Riita, abikaasa Käthe ja poeg Eerik.
Tammsaare väljamäe tamm
Tammsaare väljamäe tamm
14. august 2020 — 28. veebruar 2021

Aastanäitus “Asjad on tõepärasemad kui inimesed”

Vaata ka aastanäitusest loodud virtuaalnäitust.

Muuseumi aastanäitus on väljapanek esemetest, mis on olnud olulised Anton Hansen Tammsaare ja tema lähedaste elus. Asjad aitavad avada romaani „Tõde ja õigus“ algkujude päriselu lugusid. „Väljapanekul antakse sõna esemetele, mis räägivad oma loo 19. sajandist ja 20. sajandi algusest. Kust nad on pärit? Kes oli nende omanik? Millist tõde peidavad endas esemed?,“ ütleb näituse kuraator Siiri Kvell. Näituse staaresemeks on 1878ndal aastal ilmunud piibel, mida luges kirjaniku isa Peeter Hansen, ning millel on kandev roll romaanis „Tõde ja õigus“.

Kokku on väljapanekul 12 originaaleset.  Muuhulgas on näitusel kirjaniku isa Peeter Hanseni valmistatud tool, mis on ajas kulunud ja mille põhja on tema järeltulijad osavalt parandanud rattakummi tükkidega. „Näitusel saab näha ka pinki, mille valmistas Anton Hansen Tammsaare ise. Võrreldes kirjaniku isa valmistatud tooli Tammsaare pingiga, on näha missugused puutöö oskused olid kummalgi mehel,“ sõnab Kvell. Näitus jääb avatuks 2021. aasta veebruari lõpuni.

Vaata lisaks: http://www.kirjanikemuuseumid.ee/staaresemed

A.H Tammsaare muuseum
Priit Loog. Foto: Silja Juursalu
Isa Peeter Hanseni tool
1. veebruar 2020

Regina Lukk-Toompere illustratsioonide näitus

Regina Lukk-Toompere on lõpetanud 1981. aastal cum laude Eesti riikliku Kunstiinstituudi graafika eriala raamatukujundaja ja illustraatorina. Ta on illustreerinud üle 90 raamatu ja õpiku ning loonud kujundusi ka plakatitele, plaadiümbristele ja pakenditele.

Regina on teinud illustratsioone Aino Perviku, Leelo Tungla, Andrus Kivirähki, Aapo Ilvese jt. kirjanike teostele. 2018ndal aastal lõi ta pildid välismaise autori Toon Tellegeni raamatule
“Kõik on olemas. Lugusid oravast, sipelgast ja teistest loomadest”.
Teda on autasustatud esimese Edgar Valteri nimelise illustratsioonipreemiaga.

Laste Kirjanduse Keskuse direktor Triin Soone on ERR vahendusle öelnud: “Regina Lukk-Toompere on oma värvi- ja detailirohkete piltidega rõõmustanud meid juba üle 30 aasta. Iga raamat, mis tema käe alt tuleb, peegeldab loosse süüvimist ja selle põhjalikku läbitöötamist. Ta on nii perfektne akvarellist, kes mängib paljude ja jõuliste värvidega, kui ka graafik, kes lahendab mahuka teose võimsate kompositsioonide ja põnevate tehnikatega. Ta on jätkuvalt otsiv, katsetav ja üllatav.” 
A.H Tammsaare muuseum
Pilt: Eesti Lastekirjanduse Keskus. Regina Lukk-Toompere.
6. jaanuar 2020

Näitus “Tõde ja õigus. Tõsielulisest tagataustast.”

Vargamäel avatakse „Tõe ja õiguse“ tõsielulist tagapõhja

Muuseumis on avatud näitus, kus saab tutvuda, missugused olid Pearu, Andrese, Krõõda ja teiste tegelaste tõsielulised vasted ning mismoodi sarnanesid nad oma kirjanduslikele teisikutele. Tammsaare muuseum Vargamäel varahoidja-kuraator Siiri Kvelli sõnul inspireeris Tammsaaret kodukant ja siinsed inimesed: „Tammsaare emas Annes on leitud sarnasusi nii Krõõdale kui Marile. Ann oli heleda häälega nagu Krõõt ja tugeva kehaehitusega nagu Mari. Kirjaniku isast Peetrist leiame aga samasuguse töötegija nagu oli romaanis Andres.“

Kvelli sõnul on kirjanik teostes kasutanud ka enda iseloomujooni ning just Indreku tegelaskujus on palju Tammsaaret ennast. „Mõlemad on mõtlikud, õrnaloomulised ja süvenenud raamatumaailma,“ ütleb Kvell.

Näitus avati 1. märtsil, kui toimus kirjaniku mälestuspäev. Külas oli filmi „Tõde ja õigus“ režissöör Tanel Toom, kes rääkis filmi tegemise tagataustast.
Näitus jääb avatuks 2020. aasta veebruari lõpuni.

A.H Tammsaare muuseum
Isa Peeter Hansen
Ann Hansen
Ema Ann Hansen
6. veebruar 2020

Näitus “Vargamäe lapsed”

Tammsaare muuseumis Vargamäel on pere pisematele mõeldud nende oma näitus “Vargamäe lapsed”. Läbi mängulise tegevuse saab tutvuda „Tõest ja õigusest“ tuntud tegelaste, Vargamäe elu-oluga ja kirjanik Tammsaare perega. Mängulusti lisavad Vargamäe maastikku kujutav lapitekk ning põnevad tegelusraamatud. Sõpradeks saavad talunukud Indrek, Maret, Liisi ja Andres. Tule avastama!
A.H Tammsaare muuseum
Näitus "Vargamäe lapsed"
21. jaanuar 2019

Näitus “Igale ühele oma Tammsaare”

Näitusega “Igale ühele oma Tammsaare” avatakse Anton Hansen Tammsaare vähem tuntud pool. Paljud ei tea, et Tammsaare lemmikpill oli viiul, talle meeldis jahil käia ning ta õppis õigusteadust. Näitusel saab ülevaate sellest, kuidas Tammsaare elukäik, huvid, iseloom ja tugev töötahe on aidanud luua mitmetahulisi teoseid ja kujundanud kodanik Antonist kirjanik Tammsaare. Lisaks kirjaniku huvidega tutvumisele, on haaratud kõik meeled: kompimine, haistmine, maitsmine, kuulmine, nägemine.

Näitus on pühendatud Anton Hansen Tammsaare 140ndale sünniaastale ja jääb avatuks 2019. aasta veebruari lõpuni.


A.H Tammsaare muuseum
6. jaanuar 2018

Viive Noore illustratsioonid ja pisigraafika

Viive Noore illustratsioonide ja pisigraafika näitus “Talvemuinasjutt”

20. novembril 2017 avati Tammsaare muuseumis Vargamäe karjatallis Viive Noore näitus „Jõulumuinasjutt“. Väljas on valik pilte tuntud kunstniku jõuluraamatutest.
Viive Noor: „Jõuluraamatuid olen illustreerinud palju ja alates juba 1990. aastatest, viimane neist ilmus 2011. aastal. Selle näituse eesmärgiks on tekitada külastajates sooja jõulutunnet, seega vaatama on oodatud kõik, nii suured kui väiksed.“
Viive Noor on lõpetanud 1981. aastal Eesti Riikliku Kunstiinstituudi moekunsti eriala. Lõputöö tegi ta graafika ja moe erialal. Ta on illustreerinud enam kui kakskümmend lasteraamatut. Noore tööd asuvad Eesti Rahvusraamatukogu kunstikogus, Eesti Lastekirjanduse Keskuse kunstikogus, Hiroko Mori & Stasys Museum’i kogus Jaapanis ja paljudes erakogudes Eestis, Jaapanis, Prantsusmaal, Soomes, Saksamaal, Venemaal ja mujal.
Näitus jääb avatuks jaanuari lõpuni 2018.
A.H Tammsaare muuseum
Viive Noore illustratsioon
Viive Noore illustratsioon
1. märts 2017

Näitus „Tammsaare muusad“

Muuseumi rehetares on avatud näitus “Tammsaare muusad”, mis räägib kirjanikku inspireerinud naistest. 
Anton Hansen Tammsaare (1878-1940) elas kahel sajandil ning tajus naise rolli muutumist ja eneseteostusvõimaluste laienemist sel ajaperioodil. Tammsaare on oma teostes loonud erinevaid naiskaraktereid, saades inspiratsiooni elust. Lapsena nägi ta ema ja õdede iseloomu ja eluolu, ülikooliajal tutvus mitmete inspireerivate naistega, Koitjärvel venna juures elades kohtas naabertalu peretütart Madlena Ploompuud, Tallinnas tutvus tulevase abikaasa Käthega ning ta oli võimalus üles kasvatada tütar Riita.
Näitus jääb avatuks 2018. aasta märtsi lõpuni.

Toetab: Eesti Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp
A.H Tammsaare muuseum

Uudiskiri

Avatud

Sügis-talvel 15. septembrist 14. maini
K-P kell 10-15
Kevad-suvel 15. maist 14. septembrini
T-P kell 11-18
Riigipühadel on muuseum suletud.

Piletihinnad

Täiskasvanule 5 €
Sooduspilet (õpilane, üliõpilane, pensionär)  4 €
Perepilet 10 €
Vaata täpsemat hinnakirja siit.

Kontakt

SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel
Vetepere küla Järva vald Järvamaa 73416 
+372 5340 0637 (Info)
+372 5340 3461 (Grupid)
muuseum[ät]vargamae.ee