Avalik teave

4. detsembril 2002. aastal moodustati Sihtasutus A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel. Sihtasutus tegutseb põhikirja alusel.
Sihtasutuse eesmärgid: uurida ja tutvustada A. H. Tammsaare loomingulist pärandit; luua tingimused kultuuriväärtuste taastamiseks, hoidmiseks, kogumiseks, uurimiseks ja säilitamiseks; võimaldada neid üldsusele teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel vahendada; korraldada kultuuriüritusi oma majandustegevuse, investeeringute ja ettevõtluse kaasamise ning toetuste ja annetuste kaudu; hallata ja arendada sihtasutuse kasutuses olevat vara.

Sihtasutusel on 5-liikmeline nõukogu ja 1-liikmeline juhatus.
Nõukogusse kuuluvad:
Triin Tippi – Järva valla esindaja
Kai Kanarik – Järva valla esindaja
Egert Kaarlep- Järva valla esindaja, esimees
Merju Künnapuu – Kultuuriministeeriumi esindaja
Erki Lõhmuste – Rahandusministeeriumi esindaja.
Juhatusse kuulub (alates 01.09.2015): Reelika Räim
Muuseumi kogud muis.ee

PROJEKTID:

2024 – 2025 ÕPI EESTI KEELT JA LUGU MUUSEUMITE HARIDUSPROGRAMMIDES. INTEGRATSIOONI SA.

Korraldame haridusprogramme Euroopa Sotsiaalfond+ toetusest rahastatava projekti nr 2021-2027.4.07.23-0006 „Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe“ raames. Programm algab 20. aprillil 2024 ja kestab järgmise aasta alguseni.

A. H. Tammsaare muuseum Vargamäel ja Albu mõis kutsuvad osalema haridusprogrammis, mis on mõeldud vähese eesti keele oskusega täiskasvanutele. Programm viiakse läbi lihtsas eesti keeles, osalejad saavad kuulata, lugeda, kirjutada ja vestelda. Üksteist korda ja korra kuus toimuva programmi eesmärk on tutvuda kirjanik Anton Hansen Tammaare sünnikodus ja Albu mõisas eesti kirjanduse, kultuuri ja ajalooga.

Programmi üheks osaks on muuseumi- ja mõisatuur, kus saadakse teada mõlema paiga olulisusest ja seosest. Sellele järgnevad töölehtede lahendamine, kaasavad tegevused ja käsitöö tegemine. „Mul on väga hea meel, et koostöös Albu mõisaga on meil võimalik lõimumisprogrammis osalejatele tutvustada Kesk-Eesti kultuuriväärtuslikke paiku pakkudes tutvumiseks nii 19. sajandi talu- kui mõisaelu. Samuti toome läbi „Tõe ja õiguse“ protopaiga eesti kirjanduse osalejatele lähemale.“ sõnab muuseumi juhataja Reelika Räim. Programmis osalejaid julgustatakse läbi lihtsate tegevuste omavahel suhtlema, innustades jätkama keeleõpet.

Õppekäigule saab registreerida läbi Integratsiooni SA iseteeninduse: https://iseteenindus.integratsioon.ee/login . Programmis osalemine on tasuta. Kahe külaskäigu vahele jääb väike paus kaasa võetud toidu söömiseks. Transpordivõimaluste osas palume ühendust võtta muuseumiga.

2022 Projekti nimi: Kokandushuviliste noorte kaasamine

Projekti toetas Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing ja Kultuuriministeerium

Projektiga tegid kolm asutust koostööd ja kaasasid noori kultuuritegevusse ning suunasid väärtustama raamatukogusid ja kirjandust. Projekt õpetas noortele ettevõtlikkust, andis uusi teadmisi ja oskuseid toidukultuuri, kirjanduse ja pärimuse valdkonnas. Projekt toetas raamatukogude aastat. Tõusis teadlikkus raamatukogus pakutavatest erinevatest võimalustest ja laiendati traditsioonilist laenutamist.

Toimusid praktilised töötoad, mille tulemusi jagasid noored kogukonna ja teiste huvilistega läbi omaloominguliste retseptide loomise ja kohvikute pidamisega. Vargamäe muuseumis tutvuti toiduteemalise aastanäitusega ja uuriti, kuidas on Tammsaare toidu kaudu kirjeldanud emotsioone, karakterite iseloomu ja sündmuseid. Teemadeks: 19. sajandi talutoit ja kirjandus. Albu noortekeskus kaasas noori projekti. Noortekeskus korraldas ühiskokkamisi nii noortekeskuses kui Vargamäe muuseumis. Järva vallaraamatukogus kohtuti raamatukoguhoidjaga ning uuriti erinevaid kokaraamatuid ja lahendati ülesandeid.

2020 Projekti nimi: Järva-Madise kihelkonna traditsiooniliste esemete tutvustamine.

Soetasime Järva-Madise kihelkonna traditsioonilisi esemeid, mis aitavad tutvustada piirkonda ning Tammsaare muuseum Vargamäel kultuuri- ja ajaloopärandit. Projekti tulemusena valmisid kohalikku piirkonda / Järva-Madise kihelkonna traditsioone ja Eesti ühte olulisimat lugu: “Tõde ja õigust” tutvustavad käsitööesemed, mis parendavad võimalust tutvustada kohalikku kultuuri- ja ajaloopärandit.

Projekti kogumaksumus 10 156,80 € (KM), ilma KM-ta 8464 €

LEADER projektitoetus 7617,60 €


A.H Tammsaare muuseum
Tammsaare luuletuse käsikiri

Uudiskiri

Avatud

Sügis-talvel 15. septembrist 14. maini
K-P kell 10-15
Kevad-suvel 15. maist 14. septembrini
T-P kell 11-18
Riigipühadel ja 31.12 on muuseum suletud.
23.02, 23.12 kella 13ni, 22.06 kella 14ni

Piletihinnad

Täiskasvanule 6 €
Sooduspilet (õpilane, üliõpilane, pensionär)  5 €
Perepilet 12 €
Vaata täpsemat hinnakirja siit.

Kontakt

SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel
Vetepere küla Järva vald Järvamaa 73416 
+372 5340 0637 (Info)
+372 5340 3461 (Grupid)
muuseum[ät]vargamae.ee